Realtime toegang

Wat staat er in de nieuwe wet?

De AIVD en MIVD werken regelmatig met informanten samen om gegevens te verzamelen. Een informant kan in principe iedereen zijn die bereid is om vrijwillig gegevens aan de geheime diensten te verstrekken. Denk dus aan bedrijven, overheidsdiensten, maatschappelijke organisaties of individuele personen die toegang tot gegevens hebben die voor de diensten interessant zijn. Deze samenwerking vindt uiteraard in het geheim plaats.

De bevoegdheid om via informanten gegevens te verzamelen is in de nieuwe wet opgenomen als een reguliere bevoegdheid van de diensten. Voor de inzet van deze reguliere bevoegdheid is dus geen voorafgaande toestemming van de minister en een goedkeuring van de toetsingscommissie vereist. De diensten kunnen direct voor onbepaalde duur gegevens verzamelen via informanten.

De nieuwe wet bouwt deze samenwerking met informanten verder uit. Informanten kunnen ook meewerken door de diensten rechtstreeks geautomatiseerd toegang te verlenen tot hun databestanden of hun databestanden aan de diensten te geven. Met rechtstreeks geautomatiseerde toegang bedoelt de wetgever een online verbinding tussen de  geheime dienst en de verstrekkende partij waarbij de geheime diensten direct en zonder dat hieraan een mens te pas komt gegevens kunnen opvragen. En als partijen hun databestanden aan de diensten geven dan zullen deze hierdoor gaan grasduinen op zoek naar profielen of naar patronen – al dan niet in combinatie met andere bestanden.

Een voorbeeld van vrijwillige samenwerking tussen de AIVD en een specifieke groep overheidsdiensten op basis van deze bevoegdheid vormt de Contra-terrorisme Infobox (CT-Infobox). In dit samenwerkingsverband wisselen de geheime dienstem met de volgende diensten gegevens uit: Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (FIOD-ECD), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee (KMar), Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en het Openbaar Ministerie (OM).

Bronnen